O nas

Krakowskie Stowarzyszenie Komiksowe zostało utworzone w 2012 r. Naszym głównym celem jest popularyzacja komiksu i dziedzin pokrewnych, edukacja dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie wiedzy o komiksie, a także organizacja corocznych wydarzeń o tematyce komiksowej.

Wiosną, wspólnie w Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie i Krakowskim Biurem Festiwalowym organizujemy Krakowski Festiwal Komiksu, zaś jesienią, we współpracy z Targami w Krakowie organizujemy Salon Komiksu przy Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie.

Ponadto Stowarzyszenie opiekuje się Małopolskim Studiem Komiksu (działem wewnętrznym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie), a także działa na rzecz utworzenia w Krakowie Muzeum Komiksu.

Zrzeszamy twórców, krytyków, kolekcjonerów i pasjonatów zainteresowanych komiksowym medium w różnym wieku. Zapraszamy osoby, które lubią komiks, powieści graficzne i historyjki obrazkowe, chcące zaktywizować się społecznie i kulturalnie.

Władze Stowarzyszenia:

1. Prezes Zarządu: Simeon Genew
2. Wiceprezes Zarządu: Tomasz Trzaskalik
3. Sekretarz: Artur Wabik
4. Skarbnik: Rafał Kołsut

Statut Stowarzyszenia (pdf)